Pårørende til psykisk syge i 
Bedre Psykiatri-regi for 13-17 årige
-GRUPPEN ER LUKKET. okt.2022

NB! Kort deadline!!
Tilmelding d. 1. okt. 2022

Mail.ungegruppe.bpk@gmail.com
Bedre psykiatri København 

Du eller dit barn skal være medlem af Bedre Psykiatri for at komme i betragtning. Herefter er det gratis.

Sted: Tagensvej 70, 1.sal, 2200 Kbh. N

Informationsmøde Man.d.16.8. kl.19.00-20.30 - Tagensvej 70, 1. sal

Ungegruppen mødes: Tirsdage 7 gange kl.16.30-18.30 . 

Datoer: Tirs. d.6.+20.sept / 4.+25.okt./1.+15. nov og afslutning d.29. nov. 2022

Snak og undervisning om:

Hvordan er det at vokse op sammen med en bror eller søster med en psykisk lidelser - fx depression, skizofreni, autisme, ADHD, OCD eller angst.

Det kan være både svært og ensomt at have en søskende med særlige behov. Derfor er det vigtigt at få mulighed for at dele oplevelser, tanker og følelser om, hvordan det er at være søskende til en søster eller bror med en psykiatrisk diagnose.

I Bedre Psykiatris søskendegruppe, som er for børn og unge (13-17 år)  med søskende med en psykiatrisk diagnose, kan du møde andre børn og unge, der også vokser op med en søskende med diagnose.

Formålet med gruppen

I Bedre Psykiatris søskendegruppe får søskende viden om psykisk sygdom - i øjenhøjde, der er fagligt velfunderede voksne der underviser dit barn. Vi er bl.a. uddannet lærere, psykoterapeuter, pædagoger og socialt-fagligt personale, med egne pårørende-erfaringer.

Formålet er at medvirke til at børn og de unge får en udvidet forståelse og viden om egen, søskendes og familiens situation.

Her kan man tale med andre børn og unge om, hvordan det er at være søskende til en bror/søster med psykisk lidelse - og man får støtte og redskaber til, hvordan man taler om svære ting

Ved at deltage i gruppen får du mulighed for at udveksle erfaringer med jævnaldrende, der også oplever udfordringer ved at være søskende til en bror eller søster der er psykisk sårbar.

Du får en række gode redskaber med dig, i et fællesskab, hvor alle i gruppen kender til de følelser og oplevelser, som du bærer rundt på og du får hjælp og støtte til at udtrykke følelser.

Du får bl.a. mulighed for at:

  • Dele dine oplevelser
  • Få hjælp til at sætte ord på den anderledes søskenderelation
  • Lære at aflæse og forstå din søskendes behov
  • Lære hvordan man som søskende kan hjælpe uden at tage alt ansvaret
  • Få bedre forståelse til at identificere dine egne behov og reaktioner
  • Få hjælp til at formulere tanker, følelser og ønsker til din mor og far Få hjælp til at kunne fortælle omverdenen, at man har en søster/bror, der har en psykisk lidelse
  • Kontakt Bedre Psykiatri København https://bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/koebenhavn/
  • Jeg kan kontaktes på Ungegruppe.bpk.@gmail.com eller telefon 2825 6208