Om terapi - mine faglige interesseområder og erfaringer.

Som psykoterapeut i den nyere krop og gestaltterapi, arbejder jeg med afsæt i, at din krop, altså dine følelser og fornemmelser,  og dit hoved, altså din forstand, kan lære at lytte og forstå hinanden bedre, således at du bliver klogere på dig selv og dine følelser. 

I Kognitiv terapi arbejder du sammen med mig om at forstå din tænkning, kognitioner, dine følelser og derigennem blive bevidst om dine bevæggrunde til dine handlinger, samt mulighed for at beslutte dig for (at øve) nye handlinger. I Choktraume terapi arbejder vi sammen med at opløse chok og traumer der har "sat sig fast" i dig, og er blevet forankret kropsligt i dig. Via kropsarbejde og synliggørelse af ressourcer, arbejder vi sammen på at opløse "fastfrossen" energi og stivhed, således at du får ro og bevægelighed tilbage i din krop og dit sind.

Interesse og erfaringsområder


Pårørende til psykisk sårbare.

Særligt forældre til unge og voksne børn m psykiske udfordringer, fx. depression, skizofreni, ADD og angst. Her kan du få støtte til hvordan du navigerer i hverdagen, hjælp til at oversætte det der foregår i kommunen og hospitalsverdenen, støtte til at sætte grænser for dig selv og familien.

Jeg tilbyder både individuel terapi og grupper.

Skilsmissefamilier, herunder forældre, børn, unge og bonusfamilier.
Problemstillinger kan være, dine/ mine børn, grænser, værdier, samkvem, opdragelse, aftaler, egne børn, relation til ex / børnenes anden forælder, hvordan kommer vi igennem skilsmissen og på vej mod nye fællesskaber, nye afsæt, nye muligheder.

Sorg og traumer
F.eks. efter sygdom, skilsmisse, dødsfald, overgreb, fritstilling, trafikulykker, svigt. Sorg kommer i bølger.


Efteråret 2021- nyt på vej! -  særligt for Ensomme.

Her påtænkes det at opstarte , vi afventer covid- 19 restriktioner

  • Pårørendegruppe for unge ml. 13-17 år i  søskendegrupper i Bedre psykiatri regi. Mere om dette senere - der kommer info og link så snart det er muligt. Se i øvrigt - Pårørende til psykisk syge 
  • Her indsættes snarest link om tilmelding i Bedre Psykiatri: 
  • Weekendkurser for ensomme 
  • Her indsættes yderligere information og link om  dette, så snart som muligt.